web page hit counter

Ayat HIDUP hari ini (08/12/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (08/12/19) "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." (Ayat 8 dari Bacaan Injil  Mat. 3: 1-12 pada MINGGU ADVEN II;  PERINGATAN St. Noel Chabanel) SAKSIKAN LINK...

Ayat HIDUP hari ini (07/12/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (07/12/19) "Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma" (Ayat 8 dari Bacaan Injil  Mat 9:35-10:1.6-8 pada SABTU PEKAN...

Ayat HIDUP hari ini (06/12/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (06/12/19) Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, “Terjadilah padamu menurut imanmu." (Ayat 29 dari Bacaan Injil MATEUS 9: 27-31...

Ayat HIDUP hari ini (05/12/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (05/12/19) "Engkau menjaga orang yang teguh hatinya dengan damai sejahtera, sebab ia percaya kepada-Mu." (Ayat 3 dari Bacaan Pertama  Yes 26:1-6...

Ayat HIDUP hari ini (04/12/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (04/12/19) "Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini." (Ayat 32 dari Injil: Mat 15: 29-37 pada RABU PEKAN...

Ayat HIDUP hari ini (03/12/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (03/12/19) "Pergilah ke seluruh dunia,  beritakanlah Injil kepada segala makhluk." (Ayat 15 dari Injil: Mat 16: 15-20 pada SELASA PEKAN ADVEN I;  PERINGATAN Santo Cassianus; PESTA Santo Fransiskus...

Ayat HIDUP hari ini (02/12/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (02/12/19) "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku.   Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." (Ayat 8...

Ayat HIDUP hari ini (01/12/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (01/12/19) "Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." (Ayat 44...

Ayat HIDUP hari ini (30/11/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (30/11/19) "Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.” (Ayat 19 dari Injil: Mat 4: 18-22 pada SABTU PEKAN BIASA XXXIV sesudah Hari...

Ayat HIDUP hari ini (29/11/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (29/11/19) "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.” (Ayat 33 dari Injil: Luk 21: 29-33 pada JUMAT PEKAN BIASA XXXIV sesudah Hari...

Ayat HIDUP hari ini (28/11/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (28/11/19) "Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.” (Ayat 27 dari Injil: Luk...

Ayat HIDUP hari ini (27/11/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (27/11/19) "...Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang” (Ayat...

Ayat HIDUP hari ini (26/11/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (26/11/19) "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan...” (Ayat 8 dari Injil: Luk 21:5-19 pada SELASA PEKAN BIASA XXXIV sesudah Hari Raya...

Ayat HIDUP hari ini (25/11/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (25/11/19) "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang itu.!” (Ayat 3 dari Injil: Luk 21:1-4 pada...

Ayat HIDUP hari ini (24/11/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (24/11/19) "Yesus, ingatlah akan daku, apabila Engkau datang sebagai Raja!” (Ayat 42 Injil: Luk 23:35-43 pada MINGGU BIASA XXXIV; Hari Raya Kristus Raja...