web page hit counter

Permulaan Baru

HIDUPKATOLIK.com - Hos 14:2-10; Mzm. 51:3-4,8-9,12-13,14,17; Mat. 10:16-23 DENGAN seruan tobat dan janji-janji Allah yang disampaikan melalui Hosea, Israel yang hancur akibat kedurhakaan dituntun ke dalam sebuah permulaan...

Renungan Senin, 10 Juli 2017 : Kuasa Menghidupkan

HIDUPKATOLIK.com - Pekan Biasa XIV; Kej 28:10-22a; Mat 9:18-26; Mzm 91:1-2,3-4,14-15ab PENGINJIL Matius melalui bacaan ini melanjutkan tema tentang kuasa dan wibawa Yesus atas kematian. Ia...

Renungan Minggu, 23 Oktober 2016 : Kehendak untuk Berdoa

HIDUPKATOLIK.com - YESUS menyampaikan ajakan untuk berdoa dengan tak jemu-jemu dalam bacaan hari ini (Luk 18:1-8). Kita semua menyadari ajakan berdoa terus-menerus dengan sikap mengandalkan...

Ayat HIDUP hari ini (24/10/18)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (24/10/18) "Barangsiapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barangsiapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya.” (Ayat...

Renungan Jumat, 15 September 2017 : Maria Dolorosa

HIDUPKATOLIK.com - Pekan Biasa XXIII; Ibr 5:7-9; Mzm 31:2-6,15-16,20; Yoh 19:25-27 MUNGKIN kita pernah melihat lukisan St Perawan Maria dengan hati yang tertusuk (tujuh) pedang? Itulah...

Ayat HIDUP hari ini (16/09/18)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (16/09/18) "...bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan..." (Ayat 31 dari bacaan Markus 8: 27-35 pada HARI MINGGU BIASA XXIV;...

Kenajisan Faktual vs Kebersihan Ritual

HIDUPKATOLIK.com -  Kej. 2:4b-9,15-17; Mzm.104:1-2a,27-28,29bc; Mrk. 7:14-23 KEINDAHAN firdaus terletak kepada keselarasan dan keharmonisan hubungan Allah dan ciptaan-Nya. Semua hidup sesuai kehendak Tuhan dengan tulus dan bahagia. Manusia,...

Yesus Guru Ilahi

HIDUPKATOLIK.com - 1 Raj. 18:41-46; Mzm. 65:101bcd, 10e-11,12-13; Mat. 5:20-26 KETIKA para ahli Kitab Yahudi menulis “hukum” tidak sesuai dengan kehendak Allah, mereka sering menyiasatinya dengan perkataan: “Allah mengatakan…”...

Saksi Iman

HIDUPKATOLIK.com - Pw S. Elisabet dr Hungaria; 3 Yoh 1:5-8; Mzm 112; Luk 18:1-8 PERNAHKAH kita berbuat baik kepada seseorang karena kita berhutang budi kepada orang itu? Atau kita...

Ayat HIDUP hari ini (28/3/18)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (28/3/18) Yudas Iskariot berkata: "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan Dia kepada kamu?" Mereka membayar tiga...

Ucapan Bahagia

HIDUPKATOLIK.com - Pesta St. Yoakim dan Ana, Orangtua SP. Maria. Sir. 44:1,10-15; Mzm. 132:11,13-14,17-18; Mat. 13:16-17. SETELAH Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur, Ia memuji bahagia murid-murid-Nya, “...berbahagialah matamu karena melihat...

Skenario Allah

HIDUPKATOLIK.com - Kid. 2:8-14 atau Zef. 3:14-18a; Mzm. 33:2-3,11-12,20-21; Luk. 1:39-45 SALAH satu episode dari rangkaian kisah Kanak-kanak Yesus adalah kisah tentang Maria yang mengunjungi Elisabet sanaknya yang kita dengarkan...

Renungan Rabu, 29 Maret 2017 : Inisiatif Allah

HIDUPKATOLIK.com - Pekan Prapaskah IV;Yes 49:8-15; Mzm 145:8-9,13-14,17-18; Yoh 5:17-30 BACAAN hari ini termasuk panjang dan tidak mudah dipahami. Ini memang ciri khas Injil Yohanes. Setelah...

Kebutaan Manusia

HIDUPKATOLIK.com - Yer. 7:23-28; Mzm. 95:1-2,6-7.8-9; Luk. 11:14-23 YEREMIA secara sederhana mengingatkan bangsa Israel akan penyelewengan mereka, namun mereka tidak sudi mendengarkannya, tegar tengkuk, dan...

Ayat HIDUP hari ini (26/8/18)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (26/8/18) "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal..." (Ayat 68 dari bacaan Yohanes 6: 60-69...