web page hit counter
video

Ayat HIDUP hari ini (07/3/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (07/3/19) Kata Yesus kepada mereka semua,  "Setiap orang yang mau mengikut Aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari...

Dua Jalan: Kehidupan dan Kematian

HIDUPKATOLIK.com - Ul. 30:15-20; Mzm. 1:1-2,3,4,6; Luk. 9:22-25 DENGAN perintah untuk “mengasihi  Tuhan Allah”, Musa menempatkan umat Israel di hadapan satu pilihan mendasar (optio fundamentalis) yang menuntut satu penegasan. Itu...

Rekonsiliasi Sejati

HIDUPKATOLIK.com - RABU ABU. Yl. 2:12-18; Mzm. 51:3-4,5-6a,12-13,14,17; 2Kor. 5:20-6:2; Mat. 6:1-6,16-18 “Berpuasa yang dikehendaki Allah ialah: ‘supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk….’” HARI...
video

Ayat HIDUP hari ini (06/3/19)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (06/3/19) "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik" (Ayat 16 dari Bacaan Injil: Mat 6:1-6.16-18 pada RABU...

Upah Mengikuti Yesus

HIDUPKATOLIK.com - Sir. 35:1-12; Mzm. 50:5-6,7-8,14,23; Mrk. 10:28-31 “MENGIKUTI Yesus” berarti “melepaskan segala sesuatu”. Petrus atas nama para murid tampaknya menampilkan satu teladan dalam sikap lepas bebas...
video

Ayat HIDUP hari ini (05/3/19)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (05/3/19) Yang direlai oleh Tuhan ialah menjauhi kejahatan, dan menolak kelaliman merupakan korban penghapus dosa. (Ayat 3 dari Bacaan I:...

Ahli Waris

HIDUPKATOLIK.com - Sir. 17:24-29; Mzm. 32:1-2,5,6,7: Mrk. 10:17-27 ORANG kaya dalam Injil Markus ini “ingin memperoleh hidup yang kekal” (Mrk. 10:17). Kata “memperoleh” sebenarnya harus diterjemahkan dengan “mewarisinya” (kata kerja...
video

Ayat HIDUP hari ini (04/3/19)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (04/3/19) “Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah." (Ayat 23 dari Bacaan Injil: Mrk 10:17-27 pada PERINGATAN St....
video

Ayat HIDUP hari ini (03/3/19)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (03/3/19) Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya! (Ayat 45 dari Bacaan Injil: Luk 6: 39-45 pada HARI MINGGU BIASA...

Praktik Revolusi

HIDUPKATOLIK.com -  Sir. 17:1-15; Mzm. 103:13-14.15-16.17-18a; Mrk. 10:13-16 KONTEKS perikop ini adalah menunjukkan kegagalan para murid Yesus untuk melihat dalam perspektif Guru mereka. Fokus utama perikop ini...
video

Ayat HIDUP hari ini (02/3/19)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (02/3/19) “Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku! Jangan menghalang-halangi mereka!" (Ayat 14 dari Bacaan Injil:Mrk 10:13-16 pada PERINGATAN St. Agnes...

Nilai-nilai Revolusioner

HIDUPKATOLIK.com - Sir. 6:5-17; Mzm. 119:12.16.18.27.34.35; Mrk. 10:1-12 SECARA keseluruhan, perikop Mrk.10:1-31 mengajarkan, ada perbedaan radikal antara nilai-nilai yang dihidupi oleh para murid Yesus dan masyarakat, dengan perspektif...
video

Ayat HIDUP hari ini (01/3/19)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (01/3/19) Sebab ada orang yang bersahabat hanya selama menguntungkan,tetapi di kala engkau mendapat kesukaran, ia tidak bertahan. (Ayat 7 dari...

Praktik Inklusivitas dan Hoax

HIDUPKATOLIK.com - Sir. 5:1-8; Mzm. 1:1-2.3.4.6; Mrk. 9:41-50 KARAKTER inklusif pada Mrk. 9:40, hanya efektif bila dipraktikkan. “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa memberi kamu minum...
video

Ayat HIDUP hari ini (28/2/19)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (28/2/19) Jangan menunda-nunda untuk bertobat kepada Tuhan, jangan kautangguhkan dari hari ke hari. (Ayat 7 dari Bacaan I: Sir...