web page hit counter

Ayat HIDUP hari ini (24/8/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (24/8/19) "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya!" (ayat 47 dari Bacaan Injil: Yoh 1:45-51 pada SABTU PEKAN BIASA...

Ayat HIDUP hari ini (23/8/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (23/8/19) "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri" (ayat 39 dari Bacaan Injil: Mat 22: 34-40 pada JUMAT PEKAN BIASA XX; PERINGATAN  St.  Filipus...

Ayat HIDUP hari ini (22/8/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (22/8/19) "Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." (ayat 14 dari Bacaan Injil: Mat 22: 1-14 pada KAMIS PEKAN BIASA XX; PERINGATAN ...

Ayat HIDUP hari ini (21/8/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (21/8/19) "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu.  Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?  Ambillah bagianmu dan pergilah." (ayat...

Ayat HIDUP hari ini (20/8/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (20/8/19) "Dan setiap orang yang demi nama-Ku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima...

Ayat HIDUP hari ini (19/8/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (19/8/19) "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan...

Ayat HIDUP hari ini (18/8/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (18/8/19) "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku." (ayat 46-47 dari BacaanInjil : Luk 1:39-56 pada MINGGU HARI...

Ayat HIDUP hari ini (17/8/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (17/8/19) "Hiduplah sebagai orang merdeka..." (ayat 16 dari BacaanII : 1Ptr 2:13-17 pada SABTU PEKAN BIASA XIX; HARI KEMERDEKAAN INDONESIA; PERINGATAN ...

Ayat HIDUP hari ini (16/8/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (16/8/19) "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu." (ayat 6 dari Bacaan Injil:  Mat 19: 3-12 pada JUMAT PEKAN BIASA XIX; PERINGATAN  St. Stefanus...

Ayat HIDUP hari ini (15/8/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (15/8/19) "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku  jika ia berbuat dosa terhadap aku?   Sampai tujuh kalikah?" (ayat...

Ayat HIDUP hari ini (14/8/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (14/8/19) "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata." (ayat 15 dari Bacaan Injil:  Mat 18:15-20 pada RABU PEKAN BIASA...

Ayat HIDUP hari ini (13/8/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (13/8/19) "Sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Surga."...

Ayat HIDUP hari ini (12/8/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (09/8/19) "Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia; mereka akan membunuh Dia, tapi pada hari ketiga Ia...

Ayat HIDUP hari ini (11/8/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (11/8/19) "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga  ketika ia datang." (ayat 37 dari Bacaan Injil:  Luk 12:32-48 pada MINGGU BIASA XIX; PERINGATAN  St....

Ayat HIDUP hari ini (10/8/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (10/8/19) "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika mati, ia...