web page hit counter

Yang Terdepan

HIDUPKATOLIK.com - Pw. St. Ignatius dr Antiokhia. Gal. 5:18-25; Mzm.1:1-2,3,4,6; Luk. 11:42-46 ADA dua golongan kuat yang mewakili kelompok agama Yahudi, yakni kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kepada...

Ayat HIDUP hari ini (17/10/18)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (17/10/18) "Buah-buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut dan penguasaan diri." (Ayat 22-23 dari...

Tradisi Sunat

HIDUPKATOLIK.com - Gal. 4:31b-5:6; Mzm. 119:41,43,44,45,47,48; Luk. 11:37-41 TRADISI Yahudi, khususnya kaum Farisi, sangat memperhatikan aturan-aturan lahiriah, seperti mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Jika tidak, dia dikatakan...

Melekat Erat pada Allah

HIDUPKATOLIK.com - Minggu 14 Oktober 2018, Hari Minggu Biasa XXVIII Keb 7:7-11; Mzm 90:12-13, 14-15, 16-17; Ibr 4:12-13; Mrk 10:17-30 (Mrk 10:17-27) “Memilih melekat pada Allah adalah opsi hidup paling bijaksana dan...

Ayat HIDUP hari ini (16/10/18)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (16/10/18) "...Kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan" (Ayat 39 dari Bacaan...

Menjadi Merdeka

HIDUPKATOLIK.com - Pw. St. Teresia dari Yesus. Gal. 4:22-24,26-27,31-5:1; Mzm. 113:1-2,3-4,5a,6-7; Luk. 11:29-32 INJIL Lukas berbicara tentang tanda Yunus. Kebiasaan orang Yahudi adalah menuntut untuk diberi tanda atau...

Ayat HIDUP hari ini (15/10/18)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (15/10/18) "Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, dan janganlah bertegar hati." (Mzm 95: 8 pada Peringatan St. Theresia dari Avilla) BANYAK ORANG...

Ayat HIDUP hari ini (14/10/18)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (14/10/18) "...Dibandingkan dengan Roh Kebijaksanaan, kekayaan kuanggap bukan apa-apa." (Ayat 8 dari Bacaan Pertama Keb 7: 7-11 pada HARI MINGGU...

Keistimewaan Maria

HIDUPKATOLIK.com - Gal. 3:22-29; Mzm. 105:2-3,4-5,6-7; Luk. 11:27-28 HAL menarik dari Injil hari ini adalah Tuhan Yesus dipuji oleh beberapa orang perempuan yang berseru: “Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui...

Ayat HIDUP hari ini (13/10/18)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (13/10/18) "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." (Ayat 28 dari Bacaan INJIL LUKAS 11: 27-28 pada...

Roh Kudus Menjaga

HIDUPKATOLIK.com - Gal. 3:7-14; Mzm. 111:1-2,3-4,5-6; Luk. 11:15-26 INJIL hari ini sangatlah padat karena ada begitu banyak muatan-muatan dan pengajaran Yesus. Tetapi yang menjadi konteksnya adalah Yesus dituduh oleh beberapa...

Ayat HIDUP hari ini (12/10/18)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (12/10/18) "Orang yang benar akan hidup berkat imannya." (Ayat 11 dari Bacaan PERTAMA Galatia 3: 7-14 pada Peringatan St. Felix...

Buah Doa

HIDUPKATOLIK.com - Gal. 3:1-5; MT Luk. 1:69-70, 71-72,73-75; Luk. 11:5-13 KALAU dalam Inji kemarin kita mendengar tentang bagaimana cara berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus, Injil hari ini adalah sambungannya....

Ayat HIDUP hari ini (11/10/18)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (11/10/18) "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu;  carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." (Ayat 9 dari Bacaan...

Paus Meminta Kita Bertanya: “Jatuh Cintakah Saya Kepada Tuhan?”

Hidupkatolik.com-- Kisah Injil mengenai Marta dan Maria merupakan kisah yang populer di antara umat kristen. Kisah tenar yang menjadi bacaan liturgi pada Rabu, 9/10,...

TERPOPULER