web page hit counter

Makna Kekuasaan

HIDUPKATOLIK.com - Pekan II Prapaskah; Yer 18:18-20; Mzm 31; Mat 20:17-28. PEREBUTAN kekuasaan selalu menimbulkan ketegangan di mana-mana. Terlebih jika kekuasaan dianggap sebagai alat...

Ayat HIDUP hari ini (20/3/19)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (20/3/19) "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam Kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan...

Omni Presence

HIDUPKATOLIK.com - Hari Raya St. Yusuf, 2 Sam 7:4-5a,12-14a,16; Mzm 88; Luk 2:41-51a ORANG yang rajin beribadah merasa Allah hadir di biara, gereja, mesjid,...

Ayat HIDUP hari ini (19/3/19)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (19/3/19) "Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.” (Ayat 24 dari Bacaan Injil: Matius 1:16.18-21.24a pada Hari...

Misteri di Gunung

HIDUPKATOLIK.com - Minggu 17 Maret 2019, Minggu Pra-Paskah II : Kej 15:5-12.17-18; Fil 3: 17-4:1;Mzm 27;1,7-8, 8-9, 13-14; Luk 9:28b - 36 "Sang Guru...

Murah Hati

HIDUPKATOLIK.com - Pekan II Prapaskah; Dan 9:4b-10; Mzm 79; Luk 6:36-38 DO ut des, saya berbuat baik supaya mendapat balasan, pamrih namanya. Bila...

Ayat HIDUP hari ini (18/3/19)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (18/3/19) "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati.” (Ayat 36 dari Bacaan Injil: Lukas 6:36-38 pada...

Ayat HIDUP hari ini (17/3/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (17/3/19) "Inilah Anak-Ku yang Kupilih, dengarkanlah Dia.” (Ayat 35 dari Bacaan Injil: Luk 9: 28b-36 pada MINGGU PRAPASKAH...

Anak-anak Tuhan

HIDUPKATOLIK.com - Hari biasa Pekan I Prapaskah. Ul. 26:16-19; Mzm. 119:1-2,4-5,7-8; Mat. 5:43-48 ISRAEL adalah bangsa pilihan Allah, dan oleh karena itu menjadi milik Allah. Di satu pihak,...

Ayat HIDUP hari ini (16/3/19)

HIDUPKATOLIK.com - 📖 Ayat HIDUP hari ini (16/3/19) https://youtu.be/CPkTROmore0 "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna.” (Ayat 48 dari Bacaan Injil:...
video

Ayat HIDUP hari ini (15/3/19)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (15/3/19) "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam Kerajaan...

Merenungkan Diri

HIDUPKATOLIK.com - Hari biasa Pekan I Prapaskah. Yeh. 18:21-28; Mzm. 130:1-2,3-4ab,4c-6,7-8; Mat. 5:20-26 MELALUI sebuah uraian yang lumayan panjang, Nabi Yehezkiel mau menyampaikan tiga kenyataan tentang manusia yang saling...

Pengalaman Bersama Allah

HIDUPKATOLIK.com - Hari biasa Pekan I Prapaskah. Est.4:10a,10c-12,17-19; Mzm. 138:1-2a,2bc-3,7c-8; Mat. 7:7-12 BACAAN hari diambil dari kitab yang tidak biasa, yaitu Tambahan Ester yang terdapat dalam bagian tulisan-tulisan...
video

Ayat HIDUP hari ini (14/3/19)

HIDUPKATOLIK.com - Ayat HIDUP hari ini (14/3/19) "Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya...

Kepekaan Niniwe

HIDUPKATOLIK.com - Hari biasa Pekan I Prapaskah. Yun. 3:1-10; Mzm. 51:3-4,12-13,18-19; Luk. 11:29-32 “Masa Prapaskah, masa untuk mawas diri dan bertobat dari hidup kita yang kurang...