web page hit counter

Bacaan I, Jumat 3 Maret 2017: Yes 58:1-9a

Yes 58:1 Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan! Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umat-Ku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka! Yes 58:2 Memang...

Bacaan Injil, Kamis 2 Maret 2017: Luk 9:22-25

Luk 9:22 Dan Yesus berkata: "Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan...

Mazmur, Kamis 2 Maret 2017: Mzm 1:1-2,3,4,6

Mzm 1:1 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan...

Bacaan I, Kamis 2 Maret 2017: Ul 30:15-20

Ul 30:15 Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, Ul 30:16 karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk...

Bacaan Injil, Rabu 1 Maret 2017: Mat 6:1-6,16-18

Mat 6:1 "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang...

Mazmur, Rabu 1 Maret 2017: Mzm 51:3-4,5-6a,12-13,14,17

Mzm 51:3 (51-5) Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mzm 51:4 (51-6) Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa...

Bacaan I, Rabu 1 Maret 2017: Yl 2:12-18

Yl 2:12 "Tetapi sekarang juga," demikianlah firman TUHAN, "berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh." Yl 2:13 Koyakkanlah hatimu dan...

Bacaan Injil, Selasa 28 Februari 2017: Mrk 10:28-31

Mrk 10:28 Berkatalah Petrus kepada Yesus: "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau!" Mrk 10:29 Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang...

Mazmur, Selasa 28 Februari 2017: Mzm 50:5-6,7-8,14,23

Mzm 50:5 "Bawalah kemari orang-orang yang Kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan Aku berdasarkan korban sembelihan!" Mzm 50:6 Langit memberitakan keadilan-Nya, sebab Allah sendirilah Hakim. Sela Mzm...

Bacaan I, Selasa 28 Februari 2017: Sir 35:1-12

Sir 35:1 Barangsiapa memenuhi hukum Taurat mempersembahkan banyak korban, dan orang yang memperhatikan segala perintah menyampaikan korban keselamatan. Sir 35:2 Orang yang membalas kebaikan mempersembahkan...

Bacaan Injil, Jumat 24 Februari 2017: Mrk 10:1-12

Mrk 10:1 Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan dan di situpun orang banyak datang mengerumuni Dia; dan...

Mazmur, Jumat 24 Februari 2017: Mzm 119:12,16,18,27,34,35

Mzm 119:12 Terpujilah Engkau, ya TUHAN; ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Mzm 119:16 Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu; firman-Mu tidak akan kulupakan. Mzm 119:18 Singkapkanlah mataku, supaya aku...

Bacaan I, Jumat 24 Februari 2017: Sir 6:5-17

Sir 6:5 Tenggorokan yang manis mendapat banyak sahabat, dan keramahan diperbanyak oleh lidah yang manis lembut. Sir 6:6 Mudah-mudahan orang yang damai denganmu banyak adanya,...

Bacaan Injil, Kamis 23 Februari 2017: Mrk 9:41-50

Mrk 9:41 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Mrk 9:42...

Mazmur, Kamis 23 Februari 2017: Mzm 1:1-2,3,4,6

Mzm 1:1 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan...